Κρίση Συνείδησης- έως και Κεφάλαιο 2 by Watchtowerdestruction on Scribd

Η δήλωση ...περί της γενιάς του 1914 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 1995!

Η δήλωση ...περί της γενιάς του 1914 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 1995!

Στο τεύχος της 8ης Νοεμβρίου 1995, η δήλωση είχε αλλάξει κι έγραφε:

Στο τεύχος της 8ης Νοεμβρίου 1995, η δήλωση είχε αλλάξει κι έγραφε:

ΜΝΚ: Μετάφραση Νέου Κόσμου – ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Thursday, August 19, 2010


Επιμέλεια : „ ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ


Είναι γεγονός, πως μία από τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που δέχεται κάποιος που είναι γνώστης της διδασκαλίας των Mαρτύρων του Ιεχωβά, αφορά και αυτή που έχει να κάνει με την αλλοίωση ή όχι της Αγίας Γραφής.


Πριν όμως ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα αυτό, αξίζει να σημειώσουμε, πως η Οργάνωση των ΜτΙ «Σκοπιά», για 100 περίπου χρόνια χρησιμοποιούσε την ελληνική ορθόδοξη Αγία Γραφή, η οποία είχε μεταφραστεί από τον κληρικό Νεόφυτο Βάμβα.

Επειδή όμως οι διδασκαλίες της οργάνωσης είναι πολύ διαφορετικές από αυτές του Eυαγγελίου, όταν τύχαινε οι οπαδοί της να επισκεφτούν ορθόδοξα σπίτια των οποίων
οι οικοδεσπότες ήταν καλοί γνώστες των Γραφών, όχι σπανίως, έπεφταν σε αντιφάσεις και τότε αναγκάζονταν να αλλάζουν θέμα ή στην χειρότερη των περιπτώσεων να αποχωρούν.


Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό επ’ άπειρον και να χαλάει την εικόνα και την φήμη των ΜτΙ,

ως σπουδαστών της Γραφής.


Έτσι, η οργάνωση αποφάσισε να εκδώσει ένα άλλο ευαγγέλιο, που να ταιριάζει στις διδασκαλίες της.

Έτσι, ήρθε στο φως η ¨Μετάφραση Νέου Κόσμου¨,

γνωστή με τα αρχικά ΜΝΚ.


Στο παρόν άρθρο φέρνουμε στο φως μερικές από τις διαστρεβλώσεις που έχουν γίνει στο λόγο του Θεού από την Χιλιαστική οργάνωση «Σκοπιά».


Τα σημεία που διαστρέβλωσαν είναι πάρα πολλά, τόσα που είναι αδύνατο να τα καλύψουμε όλα μέσα σε ένα άρθρο.


Πιστεύουμε όμως πως αυτά τα οποία παραθέτουμε είναι αρκετά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια άκρη του «νήματος» από τον ερευνητή που αγαπά την αλήθεια του Ευαγγελίου, έτσι ώστε η έρευνά του να είναι πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.


Πριν αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό, αξίζει να σημειώσουμε πως οι οπαδοί της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο συγγραφέας – οι συγγραφείς της Μετάφραση Νέου Κόσμου.


Εμείς όμως ψάξαμε στον πρόλογο της ΜΝΚ, μήπως βρούμε έστω και ένα όνομα που να φανερώνει τον συγγραφέα της ΜΝΚ, αλλά δυστυχώς το μόνο που βρήκαμε, ήταν:

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»


Τώρα, ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν την επιτροπή, αν το μάθετε ενημερώστε μας ώστε να το μάθουμε κι εμείς.


Δεν το λέμε αυτό ειρωνικά αλλά κυριολεκτικά!


Επιλεκτικά από την ΜΝΚ, διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα της Νηστείας.

ΘΕΜΑ: Η ΝΗΣΤΕΙΑ


Για όσους δε γνωρίζουν η νηστεία είναι εντολή που δόθηκε από τον Θεό.


Ο Ιησούς Χριστός μάλιστα, έδινε και συμβουλές για το πώς πρέπει να γίνεται η σωστή νηστεία.


Τη νηστεία λοιπόν, επειδή δεν ανήκει στη διδασκαλία της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, σκέφτηκαν να την αφαιρέσουν.

Και ιδού τα πειστήρια του «εγκλήματος» :

1η επιστολή προς Κορινθίους, Κεφ. 7, Στίχος 5...

Αρχαίο Κείμενο:

«αν εκ σύμφωνου προς καιρόν ίνα σχολάσητε τη νηστεία και τη προσευχή..»

Κ.Δ. Βάμβα:

«εκτός εάν ήναι τι εκ συμφώνου προς καιρόν, διά να καταγίνησθε εις την νηστείαν και εις την προσευχήν»

ΜΝΚ :

«προκειμένου να αφιερώσετε χρόνο για (-----) προσευχή»

Η λέξη «νηστεία» εξαφανίσθηκε.

*

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφ. 17, Στίχος 21...


Αρχαίο Κείμενο:

«τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια.»

Κ.Δ. Βάμβα:

«Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας

ΜΝΚ :

(----------------------------------------------------------)


Δεν υπάρχει ολόκληρο το εδάφιο, το έχουν εξαφανίσει.

*

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Κεφ. 9, Στίχος 29...

Αρχαίο Κείμενο:

«τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια»

Κ.Δ. Βάμβα:

«Τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθη δι' ουδενός άλλου τρόπου ειμή διά προσευχής και νηστείας.»

ΜΝΚ :

«αυτό το είδος δεν μπορεί να βγει με τίποτα παρά μόνο με προσευχή». (--------)

Η λέξη «νηστεία» εξαφανίσθηκε.

*

Πράξεις των Αποστόλων, Κεφ. 10, Στίχος 30...

Αρχαίο Κείμενο:

«και ο κορνηλιος εφη απο τεταρτης ημερας μεχρι ταυτης της ωρας ημην νηστευω και την ενατην εννατην ωραν προσευχομενος εν τω οικω μου και ιδου ανηρ εστη ενωπιον μου εν εσθητι λαμπρα»

Κ.Δ. Βάμβα:

«Και ο Κορνήλιος είπε• Από τεσσάρων ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης, και την εννάτην ώραν προσηυχόμην εν τω οίκω μου• και ιδού, εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά,»

ΜΝΚ : «Και ο Κορνήλιος είπε: Πριν από τέσσερις ημέρες,(-----) μετρώντας από αυτήν την ώρα, προσευχόμουν στο σπίτι μου την ένατη ώρα, όταν ένας άντρας με λαμπρή στολή στάθηκε μπροστά μου.»


Η λέξη «νηστεία» εξαφανίσθηκε.

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Η Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά διδάσκει τους οπαδούς της πως ο Θεός δεν είναι Τριαδικός.


Θεός είναι μόνο ο Πατήρ του οποίου το όνομα είναι Ιεχωβά.


Για τον Υιό Λόγο (Χριστό), υποστηρίζουν πως είναι ένα είδους θεού κατώτερου από τον Πατέρα, ενίοτε δε, τον ταυτίζουν με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ!

Το Άγιο Πνεύμα σε καμία περίπτωση

(κατά τη διδασκαλία τους), δεν είναι πρόσωπο αλλά η δύναμη του Θεού.


Έτσι, γινόμαστε μάρτυρες κι άλλων διαστρεβλώσεων, αυτή τη φορά κατά του Αγίου Πνεύματος.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 1, Στίχος 18...

Αρχαίο Κείμενο:

«Το δ ησο Χριστο γένεσις οτως ν. μνηστευθείσης τς μητρς ατο μαρίας τ ωσήφ, πρν συνελθεν ατος ερέθη ν γαστρ χουσα κ πνεύματος αγίου.»

Κ.Δ. Βάμβα: «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου.»

ΜΝΚ :

«Η δε γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε με αυτόν τον τρόπο. Τον καιρό που η μητέρα του Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, βρέθηκε να είναι έγκυος μέσω αγίου πνεύματος προτού αυτοί ενωθούν.»


Δείτε το :

Πήραν το "εκ" και το μετέτρεψαν σε "μέσω".


Δηλαδή προσπαθούν να περάσουν πως όχι δια της δημιουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος αλλά με κάποια μεσολάβηση.

*

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο1, Στίχος 20...


Αρχαίο Κείμενο:

«τατα δ ατο νθυμηθέντος δο γγελος κυρίου κατ’ ναρ φάνη ατ λέγων, ωσφ υἱὸς Δαυίδ, μ φοβηθς παραλαβεν μαριμ τν γυνακά σου, τ γρ ν ατ γεννηθν κ πνεύματός στιν αγίου•»

Κ.Δ. Βάμβα: «Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων• Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου• διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.»

ΜΝΚ :

«Αφού όμως σκέφτηκε καλά αυτά τα πράγματα, του εμφανίστηκε άγγελος του Ιεχωβά σε όνειρο, λέγοντας: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις στο σπίτι τη Μαρία τη σύζυγό σου, γιατί αυτό που έχει γεννηθεί μέσα σε αυτήν είναι μέσω αγίου πνεύματος».

Δείτε το :

Το «εκ» διαστρεβλώθηκε και σε αυτή την περίπτωση όπως υποδείξαμε και στο προηγούμενο εδάφιο.

Εδώ όμως παρατηρούμε και κάτι ακόμη.


Αφαίρεσαν τη λέξη «Κυρίου» και την αντικατέστησαν με την τεχνητή λέξη «Ιεχωβά».


(λέξη που εφευρέθηκε από λόγιους Εβραίους, τους Μασορίτες, τον 6ο με 10ο αιώνα) .


Τα συμπεράσματα δικά σας.

*

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 12, Στίχος 36...

Αρχαίο Κείμενο:

«ατς γρ Δαυδ επεν ν Πνεύματι γί• λέγει Κύριος τ Κυρί μου, κάθου κ δεξιν μου ως ν θ τος χθρούς σου ποπόδιον τν ποδν σου.»

Κ.Δ. Βάμβα:

«Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε διά του Πνεύματος του Αγίου• Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου.»

ΜΝΚ :

«Μέσω του αγίου πνεύματος ο ίδιος ο Δαβίδ είπε: «Ο Ιεχωβά είπε στον Κύριό μου: «κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου».

Δείτε το :

Ό,τι διαστρέβλωση υπέστη το «εκ» στα προηγούμενα εδάφια που παραθέσαμε, κατά τον ίδιο τρόπο διαστρεβλώνουν τώρα εδώ το «εν» και γίνεται και αυτό «μέσω»..

Πάμε να δούμε κι ένα άλλο σημείο όμως που είναι εξίσου πολύ σοβαρό.


Στο εδάφιο αυτό γίνεται ταύτιση του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.


Η επιτροπή ΜΝΚ όμως φρόντισε να εξαφανίσει τη λέξη «Κύριος» και να την αντικαταστήσει με την τεχνητή λέξη «Ιεχωβά».


Σκοπός της οργάνωσης φυσικά είναι να υποβιβάσει τον Υιό και να εξυψώσει μόνο τον Πατέρα.

Ο Δαβίδ όμως είπε:

«ο Κύριος στον Κύριό μου».


Συνεπώς γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμη διαστρέβλωσης της Οργάνωσης.

Το συγκεκριμένο εδάφιο όμως κρύβει και μια γκάφα, ας μας επιτραπεί αυτή η λέξη, στην οποία υπέπεσε η «πεφωτισμένη» επιτροπή της Οργάνωσης.

Ας το δούμε :


Ως γνωστόν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά κατηγορούν την Ορθοδοξία ότι όπου στα κείμενα έγραφε «Ιεχωβά» το άλλαξαν οι Ορθόδοξοι και το μετέτρεψαν σε «Κύριος», με σκοπό δήθεν να αποκρύψουν το όνομα του Θεού.

Το εδάφιο
Μάρκος 12. 36 όμως, ξεσκεπάζει την πλάνη διότι απλούστατα η λέξη «Κύριος» είναι λέξη ελληνική.


Πώς γίνεται ο Δαβίδ να είπε: «Ο Ιεχωβά είπε στον Κύριό μου;»


Το πιθανότερο είναι, να είπε: «είπε ο Γιαχβέ στον Γιαχβέ μου».

Κάτι τέτοιο όμως αν εκτυπωνόταν στη ΜΝΚ εύλογα οι πιστοί της Οργάνωσης θα διερώτονταν:


«μα καλά, πόσοι Γιαχβέ υπάρχουν;».


Και έτσι προχώρησαν στην καινοτομία να γράψουν :


«είπε ο Ιεχωβά στον Κύριο μου», για να σώσουν τα προσχήματα.

Κρίνετέ το κι εσείς!


ΘΕΜΑ: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ


Πάμε τώρα στο τελευταίο σκέλος του άρθρου μας που έχει να κάνει με τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.


Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά όπως πολύ πιθανόν θα έχετε ακούσει, είναι ενάντιοι και με το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υποστηρίζοντας πως η προσκύνησή του είναι ειδωλολατρία.


Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν, ισχυρίζονται πως ο Χριστός δεν σταυρώθηκε σε σταυρό όπως παραδοσιακά γνωρίσαμε από την εκκλησία μας, από τους προπάτορές μας και όπως μας τον περιγράφει η Αγία Γραφή, αλλά πάνω σε ένα όρθιο πάσαλο.

(ξύλο δηλαδή, δοκάρι, κούτσουρο).


Και αυτό το κάνουν βασιζόμενοι σε κάποια σημεία που αναφέρεται στην Αγία Γραφή ο Σταυρός ως ξύλο.

Έτσι βρήκαν έναν ακόμη λόγο διαστρέβλωσης – δυστυχώς!


Όταν κάποιος για παράδειγμα λέει «δέντρο», τι εννοεί;


Πως αυτό αποτελείται από ένα μόνο ξύλο;


Τα κλαδιά από τα οποίο αποτελείται το δέντρο δεν είναι και αυτά ξύλο;

Ή, όταν λέμε :

«η κατασκευή αυτού του σπιτιού είναι από ξύλο», τι ακριβώς εννοούμε;


Πως κατασκευάστηκε από ένα μόνο ξύλο ολόκληρο σπίτι;


Μάλλον αδύνατον αυτό!


Εννοούμε φυσικά πως κατασκευάστηκε από πολλά ξύλα.

Ας δούμε όμως τώρα τις διαστρεβλώσεις της ΜΝΚ, στο θέμα του Σταυρού.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 10, Στίχος 38...

Αρχαίο Κείμενο:

«κα ς ο λαμβάνει τν σταυρν ατο κα κολουθε πίσω μου, οκ στιν μου ξιος.»

Κ.Δ. Βάμβα:

«και όστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, δεν είναι άξιος εμού.»

ΜΝΚ :

«και όποιος δεν δέχεται το ξύλο του βασανισμού του και δεν ακολουθεί πίσω μου δεν είναι άξιος.»

Αφήνουμε να το κρίνετε εσείς!

*

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 20 Στίχος 19...

Αρχαίο Κείμενο:

«κα παραδώσουσιν ατν τος θνεσιν ες τ μπαξαι κα μαστιγσαι κα σταυρσαι, κα τ τρίτ μέρ γερθήσεται.»

Κ.Δ. Βάμβα:

«και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη διά να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή.»

ΜΝΚ :

«και θα τον παραδώσουν σε εθνικούς για να τον περιπαίξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον κρεμάσουν στο ξύλο, και την τρίτη ημέρα θα εγερθεί.»

Κρίνετέ το εσείς!

*

1η Κορινθίους Επιτολή, Κεφάλαιο 1, Στίχος 17...

Αρχαίο Κείμενο:

«ο γρ πέστειλέ με Χριστς βαπτίζειν, λλ' εαγγελίζεσθαι, οκ ν σοφί λόγου, να μ κενωθ σταυρς το Χριστο»

Κ.Δ. Βάμβα:

«Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός διά να βαπτίζω, αλλά διά να κηρύττω το ευαγγέλιον, ουχί εν σοφία λόγου, διά να μη ματαιωθή ο σταυρός του Χριστού.»

ΜΝΚ : «Διότι ο Χριστός με απέστειλε, όχι για να βαφτίζω, αλλά για να διακηρύττω τα καλά νέα, όχι με σοφία λόγου, για να μην αποβεί άχρηστο το ξύλο βασανισμού του Χριστού.»

*


Προς Φιλιππησίους Επιστολή, Κεφάλαιο 3 Στίχοι 18-19...

Αρχαίο Κείμενο:

«πολλο γρ περιπατοσιν, - ος πολλάκις λεγον μν, νν δ κα κλαίων λέγω, τος χθρος το σταυρο το Χριστο, ν τ τέλος πώλεια,…»

Κ.Δ. Βάμβα:

«Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος είναι απώλεια,…»

ΜΝΚ :

«Διότι υπάρχουν πολλοί, τους ανέφερα συχνά αλλά τώρα και κλαίγοντας τους αναφέρω, οι οποίοι περιπατούν ως εχθροί του ξύλου βασανισμού του Χριστού, και το τέλος τους είναι καταστροφή,…»

Είναι φανερό ότι εσκεμμένα οι Χιλιαστές διαστρέβλωσαν την Αγία Γραφή.


Τη μια με τη «νηστεία», την άλλη με το «Άγιο Πνεύμα», το «Κύριος» το μετατρέπουν σε «Ιεχωβά» και ο «Σταυρός» μετατρέπεται σε «ξύλο βασανισμού».


Και όμως, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά τα δέχονται όλα αυτά «ελαφρά τη καρδία».

Κλείνοντας το άρθρο αυτό θα θέλαμε να θυμίσουμε στους πλανεμένους Χιλιαστές ένα εδάφιο που καλό θα είναι κάθε φορά που θα παίρνουν στα χέρια τους τη διαστρεβλωμένη αποδεδειγμένα πια Μετάφραση Νέου Κόσμου, να το έχουν καλά στη μνήμη τους.


Και που ξέρετε;


Ίσως το εδάφιο αυτό, γίνει αφορμή να εγκαταλείψουν ¨το άλλο ευαγγέλιο¨ και να επιστρέψουν.. ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ!!!

Αποκάλυψη του Ιωάννη, Κεφάλαιο 22, Στίχοι 18 – 19...

«Αν κάποιος προσθέσει σ' αυτά, ο Θεός θα προσθέσει σ' αυτόν τις πληγές, που είναι γραμμένες σ' αυτό το βιβλίο.
Και αν κάποιος αφαιρέσει από τα λόγια τού βιβλίου τής προφητείας αυτής, ο Θεός θα αφαιρέσει το μέρος του από το βιβλίο τής ζωής, και από την άγια πόλη, και από τους γραμμένους στο βιβλίο αυτό
».


Πηγή : Ιερέως Ελευθερίου Ε. Χατζή Θεολόγου

Βιβλίο : Το Έγκλημα των αιώνων Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Αλλοιωμένη από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.


Επιμέλεια : ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΣ

0 comments:

Post a Comment

«Ξύπνα!» της 8ης Οκτωβρίου 1968 (σελ. 13, 14):

«Ξύπνα!» της 8ης Οκτωβρίου 1968 (σελ. 13, 14):

R.FRANZ: Πρώην μέλος του Κυβερνώντος Σώματος των "Μαρτύρων του Ιεχωβά"

R.FRANZ: Πρώην μέλος του Κυβερνώντος Σώματος των "Μαρτύρων του Ιεχωβά"

ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Η Σκοπιά της 1ης Μαΐου 1999 (σελ. 13) λέει:

Η Σκοπιά της 1ης Μαΐου 1999 (σελ. 13) λέει:

Κατεβαστε τα αρχεια μας!

Κατεβαστε τα αρχεια μας!

H ψευδοπροφητεία της Σκοπιάς για το 1914 χωρίς λόγια (δικά μας!)

H ψευδοπροφητεία της Σκοπιάς για το 1914 χωρίς λόγια (δικά μας!)

Στο άρθρο «ψεύτικες προβλέψεις ή αληθής προφητεία», «Ξύπνα!» της 22ας Ιουνίου 1995, σελ 9:

Στο άρθρο «ψεύτικες προβλέψεις ή αληθής προφητεία»,  «Ξύπνα!» της 22ας Ιουνίου 1995, σελ 9:

«Σκοπιά» της 1ης Νοεμβρίου 1995, σελ. 17 και 18:

«Σκοπιά» της 1ης Νοεμβρίου 1995, σελ. 17 και 18:

Αναζητώντας την αλήθεια

Αναζητώντας την αλήθεια
κλικ εδω!

Total Pageviews

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Συνέντευξη ποταμός του Χ. Βακίπουλου, πρώην Μάρτυρα του Ιεχωβά! (1994)

Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 14

Raymond V. Franz

EIΣ ΜΝΗΜΗΝ Ρέϋμοντ Β. Φρανς

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP